About Us - A propos de nous


LEGER INVEST offers investments in luxury properties worldwide. Our expertise allows us to offer investment opportunities that include several factors such as price, location, size, design, infrastructure, services and economic outlook. These criteria are what guarantee the notion of luxury properties.

We have selected properties in several highly attractive countries such as Mauritius, the United Arab Emirates with Dubai and Abu Dhabi, the United States with New York and Miami, Qatar, Greece, Poland and others.

The choice of these destinations is the result of evaluating the investment attractiveness, development potential, political and economic contexts in the context of the investment. This analysis also remains valid in the long term, with a view toward resale and its capital gain.

We work with reputable developers and agencies. We take a personal approach toward each of our clients in order to provide them with attention, expertise, availability and responsiveness necessary for their search.

We invite you to find out more about our offer and contact us to keep building your future.


L’entreprise LEGER INVEST vous propose des investissements dans des propriétés de luxe à l’International. Notre expertise nous permet de vous proposer des opportunités d’investissement qui englobent plusieurs facteurs comme le prix, l’emplacement, la taille, le design, les infrastructures, les services, les perspectives économiques. Ces critères sont les garants de la notion de biens de Prestige.

Nous avons sélectionné des biens dans différents pays à forte attractivité comme l’Ile Maurice, les Emirats Arabes Unis avec Dubaï et Abu Dhabi, les Etats Unis avec New York et Miami, le Qatar, la Grèce, la Pologne… Le choix de ces destinations est le résultat de l’évaluation de l’attractivité d’investissement, le potentiel de développement, les contextes politiques et économiques dans le cadre l’investissement. Cette analyse est également présente à long terme dans la perspective de la revente et de sa plus-value.

Nous collaborons avec des promoteurs et des agences de renom. Nous avons une démarche particulière avec chacun de nos clients afin leurs apporter l’écoute, l’expertise, la disponibilité et la réactivité nécessaire à leur recherche.

Nous vous invitions à découvrir nos offres et à nous contacter pour continuer à bâtir votre futur.


Firma LEGER INVEST oferuje inwestycje w luksusowe nieruchomości na całym świecie. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy możemy zaproponować Państwu okazje inwestycyjne, które obejmują kilka czynników takich jak cena, lokalizacja, rozmiar, design, infrastruktura, usługi czy perspektywy gospodarcze. Kryteria te są gwarantem pojęcia prestiżowych nieruchomości.

Wybraliśmy nieruchomości w różnych atrakcyjnych krajach takich jak Mauritius, Zjednoczone Emiraty Arabskie z Dubajem i Abu Dhabi, Stany Zjednoczone z Nowym Yorkiem i Miami, Katar, Grecja, Polska i innych. Wybór tych właśnie miejsc jest wynikiem oceny atrakcyjności inwestycji, potencjału rozwoju, kontekstów politycznych i ekonomicznych w perspektywie inwestycji. Analiza ta dotyczy również dłuższej perspektywy w kontekście odsprzedaży i zysku kapitałowego.

Współpracujemy z renomowanymi deweloperami i agencjami. Wobec każdego z naszych klientów stosujemy indywidualne podejście, aby zagwarantować im odpowiednią uwagę, specjalistyczną wiedzę, dostępność i szybkie reagowanie, które są niezbędne w ich poszukiwaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami oraz do kontaktu z nami, by mogli Państwa kontynuować budowanie swojej przyszłości.


力格投资(LEGER INVEST)致力于投资全球的豪华地产。我们拥有深厚的专业知识,可提供涉及不同价格、地点、面积、设计、基础设施、服务和经济前景等多种因素的投资机会,这些因素是衡量豪华地产的标准。
在一些极具吸引力的国家,如:毛里求斯、阿联酋迪拜和阿布扎比(Abu Dhabi)、美国纽约和迈阿密、卡塔尔、希腊、波兰和其他国家,我们掌握了大量精选房源。
之所以将这些国家列为极具吸引力的投资地,是对以下因素进行评估的结果,即:房地产领域的投资吸引力、发展潜力、政治和经济背景。这项分析还以物业转售和资本收益为着眼点,考察了长期投资状况。
我们与有信誉的开发商和代理机构展开合作,亲自接待每一位客户,为他们的房地产搜索提供专注、专业、可用、快速反应式服务。
欢迎联系我们,了解关于本公司的更多信息,从而获得更广阔的投资前景。